کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

دارو سازی بهستان تولید

بازدید نمکی از شرکت دارو سازی بهستان تولید

عکاس:سمیرا بیگدلی

17 مهر 1398 ساعت 12:41کد مطلب: 794

آدرس مطلب :
http://www.khabardaroo.ir/gallery/794/1/بازدید-نمکی-شرکت-دارو-سازی-بهستان-تولید

خبر دارو
  http://www.khabardaroo.ir