خبر دارو | اخبار و اطلاعات دارو، درمان و تجهیزات بهداشتی و آرایشی 23 تير 1400 ساعت 11:16 http://www.khabardaroo.ir/news/2578/هیدروکسی-کلروکین-رمدسیور-تاثیری-بهبود-بیماران-کرونایی-ندارند -------------------------------------------------- عنوان : هیدروکسی کلروکین و رمدسیور تاثیری در بهبود بیماران کرونایی ندارند -------------------------------------------------- نتایج یک مطالعه بالینی نشان می دهد هیچ یک از داروهای «هیدروکسی کلروکین» و «رمدسیور» باعث بهبودی بیمارانی که به دلیل ابتلا به کووید-۱۹ در بیمارستان بستری هستند، نمی شود. متن : به گزارش پایگاه خبری خبردارو، این مطالعه که توسط محققان سازمان جهانی بهداشت انجام شده است، نشان می دهد تقریباً هشتدرصد از بیماران تحت درمان با هیدروکسی کلروکین و کمی بیش از هفتدرصد بیمارانی کهرمدسیویر دریافت کردند، در بیمارستان فوت کردند. محققان گفتند، در مقایسه، بین ۴ تا ۷ درصد از افرادیکه مراقبت استاندارد-درمان معمول با استروئیدها و سایر داروها برای کاهش التهاب و مدیریت علائم تنفسی -دریافت کردند در طول مدت بستری در بیمارستان درگذشتند. ۱۰ درصدافرادی که به آنها رمدسیور داده شده بود و ۱۵ درصدکسانی که هیدروکسی کلروکین دریافت کرده بودندبرای تنفس به دستگاه کمک تنفسی نیاز داشتند،در حالی که این میزان در افرادی که درمان استاندارد دریافت کرده بودند هفت تا ۱۱ درصد بود. این محققان نوشتند: باوجود انتشارزودهنگام گزارش هایی مبنی بر اینکه داروهای رمدسیویر و هیدروکسی کلروکین به طور موثری فعالیت های ضد ویروسی شدیدی علیه ویروس کروناانجام می دهند،نتایج مطالعه ما هیچ اثر ضد ویروسی این داروها را در بیماران بستری در بیمارستان نشان نمی دهد. آنها گفتند: یافته های ما پتانسیل ضد ویروسی این داروها را در بیماران مبتلا به کووید-۱۹ بستری در بیمارستان زیر سوال می برد. سازمان نظارت بر دارو و غذای آمریکا در ماه اکتبر داروی رمدسیویر را که در اصل یک داروی ضد ویروسی است وبرای درمان ویروس ابولا ساخته شده است، برای استفاده در مورد بیماران مبتلا به موارد شدید کووید-۱۹ که در بیمارستان بستری هستند، تایید کرد. از آن زمان، این دارو در آزمایش هایبالینی نتایج متفاوتی ارائه داد و سازمان جهانی بهداشت در ماه نوامبر توصیه کرد که از این دارو استفاده نشود. این آژانس پس از نتایج اولیه حاصل از مطالعه همبستگی۳۰ کشوره خود، این توصیه را صادر کرد.نتایج این مطالعه نشان داد استفاده از داروی رمدسیویر تأثیر مهمی بر مرگ و میر، مدت بستری در بیمارستان یا نیاز به دستگاه کمک تنفسی در میان بیماران مبتلا به کووید-۱۹ که در بیمارستان بستری هستند، ندارد. در عین حال، داروی مالاریا هیدروکسی کلروکین کهدر اوایل همه گیری کروناتوسط ترامپ رئیس جمهور وقت آمریکا و دیگران به عنوان درمان بالقوه کووید-۱۹ معرفی شد، باوجود نبود داده های آزمایش بالینی ، نشان می دهد که این دارودر بهبودی وضع بیماران مبتلا به کرونااز دارونما موثرتر نیست.