تجهیزات و ملزومات پزشکی
 
اشغال تخت های مراقبت های ویژه در بیمارستان های دولتی

۱۰ دی ۱۳۹۸ ۱۰:۵۱

بدهی ۲۸۷ میلیون یورویی واردکنندگان لوازم پزشکی به شرکت‌های خارجی

۸ دی ۱۳۹۸ ۰۹:۲۵

آثار تحریم ها در آزمایشگاه های بالینی / کمبود کیت و تجهیزات

۴ دی ۱۳۹۸ ۱۵:۰۰

مدل بیمارستانی پذیرش بیماران باید ساماندهی شود

۴ دی ۱۳۹۸ ۱۴:۵۸

محاسبات آمریکا غلط درآمد

۳ دی ۱۳۹۸ ۱۲:۵۷

بازدید کارشناسان غذا و دارو از کارخانه تولید کیک و کلوچه

۳ دی ۱۳۹۸ ۰۹:۴۰

لزوم درج بسته بندی تجهیزات پزشکی برای برچسب اصالت

۲۵ آذر ۱۳۹۸ ۱۲:۵۶

افزودن ۱۵۰۰ تخت بیمارستانی در جنوب تهران، تا پایان خرداد ۹۹

۲۴ آذر ۱۳۹۸ ۱۵:۴۱

آمریکا مانع ارسال تجهیزات پزشکی کره به ایران است

۲۳ آذر ۱۳۹۸ ۱۵:۵۱