بین الملل
 
واکسن کرونا به بهبودی عوارض طولانی مدت بیماری کمک می‌کند

۱۲ اسفند ۱۳۹۹ ۱۱:۳۳

برای نخستین بار در جهان؛ روسیه کیت تست تشخیص «کرونای انگلیسی» ساخت

۲۷ بهمن ۱۳۹۹ ۱۳:۵۸

درمان سرگیجه با ایپملنت گوش میانی

۲۶ بهمن ۱۳۹۹ ۱۰:۳۲

ابداع آزمایش جدیدی برای تشخیص کرونا

۲۵ بهمن ۱۳۹۹ ۱۲:۴۱

سومین واکسن کرونای روسی مصونیت پنج ماهه ایجاد می‌کند

۲۵ بهمن ۱۳۹۹ ۱۰:۱۶

داروی روده به تسریع بهبود بیماران کرونایی کمک می‌کند

۲۰ بهمن ۱۳۹۹ ۱۲:۰۸

ابداع آئورت مصنوعی

۱۹ بهمن ۱۳۹۹ ۱۳:۰۹

تسریع بهبود بیماران کرونایی با داروی هپاتیت

۱۸ بهمن ۱۳۹۹ ۱۴:۱۷

نشریه پزشکی لنست: تاثیرگذاری واکسن«اسپوتنیک وی»روسیه بیش از ۹۰درصد است

۱۴ بهمن ۱۳۹۹ ۱۷:۳۵