تجهیزات و ملزومات پزشکی
 
اختلاف اداره کل تجهیزات پزشکی با گمرک؛ عامل رسوب تجهیزات

۱۳ آذر ۱۴۰۱ ۱۳:۱۱

بررسی علل کمبود تجهیزات پزشکی؛ از کمبود نقدینگی تا افزایش حقوق گمرکی  <img src="/images/video_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۱۲ آذر ۱۴۰۱ ۱۷:۵۹

مونتاژ قطعات چینی به نام تولید داخلی تجهیزات پزشکی

۳۰ آبان ۱۴۰۱ ۱۵:۲۹

فروش سمعک های ارزان قیمت و بدون نسخه در آمریکا

۲۵ مهر ۱۴۰۱ ۱۷:۰۴

نشست وزیر صنعت با فعالان تجهیزات پزشکی برای بررسی چالش ها

۱۹ مهر ۱۴۰۱ ۱۶:۴۰

لزوم ایجاد سازمان مستقل برای تجهیزات پزشکی  <img src="/images/video_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۲۴ شهريور ۱۴۰۱ ۱۲:۳۷

مصرف کیت های قاچاق در آزمایشگاه ها بخاطر کمبود

۲۰ شهريور ۱۴۰۱ ۱۹:۵۸

جا زدن واردات فَله ای بجای تولید داخل  <img src="/images/video_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۸ شهريور ۱۴۰۱ ۱۱:۴۹

با کاشت حلزون آمار کم شنوایی را به صفر می رسانیم  <img src="/images/video_icon.png" width="16" height="16" border="0" align="top">

۲۱ مرداد ۱۴۰۱ ۱۷:۴۷