۰
plusresetminus
تاریخ انتشارپنجشنبه ۳ آذر ۱۴۰۱ - ۱۴:۴۸
کد مطلب : ۳۷۶۹

لزوم تجدیدنظر جدی در بروشورهای داروهای ایرانی

پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی مازندران در یک تحقیق جدید وضعیت بروشورهای داخل جعبه داروهای ساخت ایران را بررسی کرده و اطلاعات علمی و فنی ارائه‌شده در آن‌ها و همچنین شیوه طراحی‌شان را نیازمند تجدید نظر دانسته‌اند.
لزوم تجدیدنظر جدی در بروشورهای داروهای ایرانی
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبردارو؛ براساس یافته‌های این مطالعه، کیفیت بروشورهای داروی ایرانی از لحاظ مواردی چون ایجاد ترس و نگرانی از بروز عوارض جانبی، اندازه خط و فونت مطالب، اضافه کردن اطلاعات علمی داروسازان و مواردی از این قبیل در حد مطلوب نبود و باید سازوکارهای مناسبی در مقررات مربوط به تهیه بروشورها و نظارت سازمان غذا و دارو جهت ارتقای سطح اطلاعات در بروشورهای دارویی اتخاذ شود.

محققانی از دانشگاه علوم پزشکی مازندران یک مطالعه پژوهشی را انجام داده‌اند که در آن وضعیت بروشورهای داروهای ایرانی را بررسی کنند، در این تحقیق ۲۰۳ داروساز شاغل در داروخانه‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مازندران به‌طور تصادفی انتخاب و وارد مطالعه شدند. سپس نظر آن‌ها در رابطه با بروشورهای فرآورده‌های دارویی ایرانی بررسی شد.

مینا امینی پژوهشگر معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در اینباره می‌گوید: تنها ۷ درصد از داروسازان، ایرادات احتمالی بروشورهای دارویی را به کارشناسان دارویی و مسئولین امر متذکر می‌شدند، حدود ۹ درصد از داروسازان نیز اطلاعات موجود در بروشورهای داروی ایرانی را فاقد تأثیر قابل توجهی در اضافه کردن اطلاعات علمی خود می‌دانستند.

بیماران حق دارند که اطلاعات دارویـی مناسـبی را دریافت کنند و در این راستا، شرکت‌های دارویی موظفند بـرای کمـک بـه مراقبت عالی از بیمار، اطلاعات دارویی مورد نیاز را به‌طور شفاف به همراه دارو عرضه کنند. 

وجود اطلاعات دقیق و قابل اعتماد در برگه‌های راهنمای دارویی در استفاده مفید و مؤثر دارو تـأثیر بسـزایی دارد و بالعکس، کیفیت پـایین و نـاقص بـودن اطلاعـات می‌تواند تأثیر منفی بر سلامت بیمـار داشـته باشـد.

طبق اطلاعات ارائه‌شده در این پژوهش، به نظر می‌رسد در برگه‌های راهنمای دارویی، ارائه اطلاعات برای بیمار باید سازمان‌دهی شود و مطابق استانداردهای ملی و بین‌المللی باشـد.

همچنین بهتر است برای افزایش فهم بیماران، مطالب بروشورها با ادبیات ساده نوشته شوند و از اختصارات و علائم تخصصی و اطلاعات علمی بدون توضیح در متن بروشـورها اجتنـاب شود.

امینی و همکارانش معتقدند: اندازه حـروف و تضـاد رنـگ مـتن بـا پیش‌زمینه باید طوری انتخاب شود که برای اکثر بیماران خوانایی داشته باشند. به‌علاوه در مورد پاره‌ای از اشکال دارویی، گنجانـدن تصـاویر مناسب برای فهم بیشتر، کمک‌کننده بوده و انگیـزه بیمـار را برای مطالعه بروشور بالا می‌برد. همچنین جهـت جلـوگیری از ترس و نگرانی بیمار از مصرف داروها، عوارض جـانبی داروها به‌صورت آمـاری ارائـه شده و فقـط تـداخلات دارویی و غذایی مهم، خطرناک و رایج ذکر شوند.

طبق این اطلاعات، لازم است بروشورهای دارویی ازنظر موثق بودن، روزآمد بـودن و مبتنی بر شواهد بودن، قابل اطمینان باشـند، ولـی ضـمن گنجاندن موارد ضروری و مفید، حجـم اطلاعـات ارائه‌شده نباید آن‌قدر زیاد باشـد کـه خواننـده را بی‌حوصله کرده و مانعی برای درک مناسب آن باشـد و هـمچنـین می‌بایست مختصـر و مفیـد باشـند تـا مؤثر واقـع شـوند.
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما