ارسال اين مطلب به دوستان

(( علت ارجاع بیمار از بخش دولتی به خصوصی توسط برخی پزشکان ))