ارسال اين مطلب به دوستان

(( فاویپیراویر از پوشش بیمه به دلیل بی تاثیری در درمان کرونا خارج شد ))