دارو
 
اکتمرا سرانجام تایید شد

۱ دی ۱۴۰۱ ۱۶:۳۲

تکمیل ذخایر دارو تا پایان بهمن به شرط تامین نقدیندگی

۳۰ آذر ۱۴۰۱ ۲۰:۲۹

واکسن بایونتک در راه چین

۳۰ آذر ۱۴۰۱ ۱۸:۲۱

تامین بیش از ۳ میلیون انسولین قلمی در ماه

۳۰ آذر ۱۴۰۱ ۱۶:۱۲

تایید داروی Forxiga برای نارسایی قلبی

۲۹ آذر ۱۴۰۱ ۱۹:۳۴

پرونده ۴ شرکت دارویی در شرف ارسال به مرجع قضایی

۲۹ آذر ۱۴۰۱ ۱۲:۰۳

کمبودهای دارویی همچنان ادامه دارد

۲۹ آذر ۱۴۰۱ ۰۸:۱۴

هلال احمر واکسن سرخجه وارد کرد

۲۸ آذر ۱۴۰۱ ۰۸:۱۵

شرکت های دارویی می توانند بسته بندی را تغییر دهند

۲۷ آذر ۱۴۰۱ ۱۸:۳۵